Spiegelen

In deze gastcolumn laten we graag anderen aan het woord. Dit keer: Bart van Zijll Langhout, voorzitter van Stichting Leiden Bio Science Park.

Leiden Bio Science Park: meer dan een bedrijfsverzamelplek

Met 6 partijen hebben we 3 jaar geleden de Stichting Leiden Bio Science Park (LBSP) opgericht; 2 overheden (gemeenten Leiden en Oegstgeest), 2 kennisinstituten (LUMC en Universiteit Leiden) en 2 partners uit het bedrijfsleven (ondernemersvereniging LBSP en Janssen Biologics BV). Met de stichting willen we de samenwerking tussen partners in het LBSP versterken en versnellen om nog meer innovaties mogelijk te maken die patiënten kunnen helpen.

We hebben dit jaar gezamenlijk gedefinieerd op welke kennisgebieden het Leiden Bio Science Park met name uitblinkt. De belangrijkste: 1) vaccins en infectieziekten, 2) regeneratieve geneeskunde en cel- en gentherapie, 3) geneesmiddelontwikkeling en diagnostiek en 4) preventie en leefstijl. We zijn ook heel sterk in data sciences en kunstmatige intelligentie, wat voor al deze gebieden van belang is.

Kruisbestuiving

We willen meer zijn dan een bedrijfsverzamelplek. Er komen op het LBSP ook woningen, sportfaciliteiten en horecagelegenheden, zo wordt het een echt innovatiedistrict. Dat concept heeft mijn passie: kruisbestuiving van ideeën houdt immers niet op na 5 uur ’s middags. We hebben ons laten inspireren tijdens een bezoek aan Boston waar zo’n district al bestaat rond het Massachusetts Institute of Technology en Harvard University. Begin oktober heeft een delegatie uit Massachusetts een tegenbezoek gebracht aan het Leiden Bio Science Park. We hoorden van hen dat het een grote uitdaging is om voldoende talent te vinden voor alle spannende banen. Dat geldt ook voor ons.

Groeimotor

Het Leiden Bio Science Park is een motor voor economische groei. Niet iedereen weet het, maar we zijn van 10.000 werknemers 20 jaar geleden naar 20.000 nu gegroeid. En ook de komende jaren verwachten we een verdere groei in werkgelegenheid. Dat is natuurlijk geweldig en tegelijk ook een uitdaging, omdat onvoldoende mensen kiezen voor een opleiding in de richting van techniek en life sciences. We willen dan ook meer doen om jeugd te interesseren voor opleidingen in onze sector en daarnaast natuurlijk aandacht geven aan zij-instroom en behoud van werknemers die nu al in de sector werkzaam zijn. Het is mooi als kleine bedrijven daarin mee kunnen liften met de grote.

De bal toespelen

Om te innoveren hebben we elkaar nodig als bedrijven, kennisinstituten en overheid. Als we echt iets willen bereiken in life sciences moeten we samenwerken. Natuurlijk binnen campussen maar zeker ook tussen campussen. Nederland is een wereldspeler op het gebied van life sciences maar om op wereldschaal mee te spelen, moeten we elkaar als campussen niet willen beconcurreren. Zo'n 10 jaar terug stonden we allemaal nog met een aparte stand op de internationale BIO-conventie in de VS, nu hebben we 1 Nederlandse stand. Laat bedrijven en instellingen eerst maar kiezen voor Nederland als vestigingsplaats en dan kijken waar in Nederland ze het beste passen. Als je elkaar als campus de bal durft toe te spelen, maak je jezelf als land ook sterker.

Zoektocht naar talent en gezamenlijke faciliteiten

We kunnen door samen te werken faciliteiten opzetten die voor ieder apart te groot en te kostbaar zijn, zoals laboratoria met speciale apparatuur. Of elkaar helpen in de zoektocht naar talent, met een nationale campagne. En we kunnen duidelijk maken dat zorg en life sciences niet alleen maar kostenposten zijn, maar ook een verdienmodel waar groei inzit. De Provincie Zuid-Holland heeft het belang en de potentie van het LBSP gelukkig duidelijk op het netvlies en steunt ons. Bijvoorbeeld bij projecten als ons incubatorprogramma unlock voor startups en scale-ups. De provincie brengt ook het belang van het Leiden Bio Science Park op het juiste niveau onder de aandacht, zoals in de Economic Board Zuid-Holland. Dat helpt ons echt.

"Om te innoveren hebben we elkaar nodig als bedrijven, kennisinstituten en overheid."

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Deel deze pagina