Kort verhaal

Lees meer over de vele warmtebronnen die Zuid-Holland rijk is

Zuid-Hollandse warmte maakt het verschil

Wist je dat Zuid-Holland heel veel warmtebronnen heeft waar we een groot deel van onze huizen mee kunnen verwarmen? Van aardwarmte (geothermie) tot restwarmte en aquathermie. Hieronder vind je een aantal concrete voorbeelden.

Deze en andere projecten vind je ook terug in het magazine ‘Zuid-Hollandse warmte maakt het verschil’. Het magazine ook ontvangen? Stuur een mail aan energie@pzh.nl

In Greenport West-Holland zijn momenteel 14 functionerende geothermie-projecten. De warmte uit die bronnen wordt gebruikt in de kassen en ook voor woningen in de directe omgeving. De verbinding tussen kas en de stad is essentieel voor de energietransitie in de regio.

Nu wordt de volgende stap gezet: de warmtevoorziening van kassen verbinden met de stedelijke omgeving. Jolanda Heistek, directeur van Greenport West-Holland: “Zeventien warmtecoöperaties van tuinders bouwen samen met gemeenten en energiebedrijven aan warmtenetten waar ook de gebouwde omgeving op aan kan haken. Er is veel voordeel te behalen bij duurzame warmte voor kas en stad uit hetzelfde netwerk.”

Steeds meer inwoners gaan zelf aan de slag met duurzame warmte. Tineke Mook is kwartiermaker warmte voor het projectbureau van Energie Samen Zuid-Holland, de landelijke koepel van energiecoöperaties. “Warmte-initiatieven zijn meestal nog ingewikkelder dan zonne-of windprojecten van bewoners. Warmte is altijd emotie, je komt achter de voordeur, het moet meestal samen met meerdere mensen, je hebt te maken met infrastructuur en techniek.” Ze kan de positie van de gemeente én die van de inwoners wel begrijpen. “Het gaat erom deze partijen beter met elkaar in gesprek te brengen, met begrip is veel mogelijk.”

Hoe maak je slimme warmtekeuzes?

Roosmarijn Sweers, strategisch beleidsmedewerker energietransitie bij het samenwerkingsverband Drechtsteden: “Het is van groot belang dat je begint met de bronnen die er al zijn. Bij ons zijn dat industriële restwarmte en geothermie.” De keuzeladder warmtebronnen van de provincie Zuid-Holland is daarbij goed hulpmiddel. “Die voorkeursvolgorde is heel wezenlijk. Daarmee kun je onnodige elektrificatie van de warmtevraag voorkomen.”

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Deel deze pagina