Colofon

Zuid-Holland in beeld is een uitgave van de provincie Zuid-Holland.

Contact Postbus 90602, 2509 LP, Den Haag e-mail redactie: online@pzh.nl Coördinatie Yvette Neuschwanger-Kars

Eindredactie Aja den Hertog Art direction Nicolien Beekhof Aan deze uitgave werkten mee: Floor Guit, Maartje Stevens, Linda van Heusden, Marjolein Vellekoop, Tamara Smalheer, Willemijn Rozemuller, Yvonne van Moort, Christina Boomsma

Bekijk de eerdere edities:

December 2021

Pilotnummer

Elke dag beter. Zuid-Holland.