Spiegelen

In deze gastcolumn laten we graag anderen aan het woord. Dit keer: Rinke Zonneveld, algemeen directeur van Innovation Quarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Hij vertelt over de economische kracht van Zuid-Holland.

Fotografie: Mark David

Onze provincie als kraamkamer van economische vernieuwing

Zuid-Holland is de kraamkamer van veel economische vernieuwing in Nederland. Van ruimtevaart tot tuinbouw, van cybersecurity tot life sciences, van maritiem tot quantumtechnologie: op al deze terreinen neemt onze regio een leidende positie in, zowel nationaal als internationaal.

Zuid-Holland, de economische motor van Nederland. Maar dat is de glimmende helft van het verhaal. Want het gaat al heel lang in onze regio economisch gezien niet goed genoeg. De motor van Nederland hapert. Hoe kan een regio waar je schijnbaar alles hebt, met 3 topuniversiteiten en zoveel prachtige bedrijven van klein tot groot, zo lang zo matig presteren? Dat zit ‘m in sectorstructuur, onvoldoende gebruik maken van de kracht van het stedelijk gebied. En het gaat over samenwerking; publiek/publiek, publiek/privaat en ook zeker privaat/privaat. Uiteindelijk liep de economische urgentie hier zo op dat de provincie, het Rijk, alle grote steden, de universiteiten en academisch medisch centra in 2013 besloten dat er een regionale ontwikkelingsmaatschappij moest komen: Innovation Quarter. De missie? De economische structuur in de regio duurzaam versterken en het innovatief vermogen ontsluiten. Klinkt goed, maar wat doen we dan precies? Wij zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar Zuid-Holland. Afgelopen jaren lieten meer dan 250 buitenlandse bedrijven zich door ons verleiden om zich in onze regio te vestigen. Goed voor honderden miljoenen aan investeringen en duizenden hoogwaardige arbeidsplaatsen, en bijna altijd échte versterking van onze economische clusters. Daarnaast ondersteunt Innovation Quarter innovatieve mkb-bedrijven bij hun internationale uitbreiding: door collectief beursbezoek, missies, maar vooral door heel gerichte ondersteuningsprogramma’s waarbij we dit soort bedrijven assisteren bij de voorbereiding op hun internationale groei.

"Wij brengen partijen samen die elkaar anders niet weten te vinden."

Onze business developers ontplooien heel veel activiteiten gericht op versterking van ecosystemen en clusters in onze regio. Denk aan het opzetten van grote innovatieprogramma's, bijvoorbeeld voor de maritieme industrie, rond digitalisering in de maakindustrie of rondom zorgtechnologie. We werken met heel veel ondernemers maar ook vaak met de kennisinstellingen aan allerlei innovatieprojecten in Zuid-Holland en zijn actief betrokken bij campusontwikkeling. Maar ook, of misschien wel vooral, zijn wij de spin in het web die partijen bij elkaar brengt die elkaar anders niet weten te vinden. De belangrijkste bestuurders uit de regio hebben zich verenigd in de Economic Board (onder voorzitterschap van onze commissaris Jaap Smit): van de top van het bedrijfsleven (inclusief een aantal prachtige mkb-bedrijven) tot aan TNO, universiteiten en hogescholen en burgemeesters en wethouders van de belangrijkste steden. Het secretariaat wordt door Innovation Quarter verzorgd. In de EBZ worden de belangrijkste strategische economische thema’s voor de regio besproken, en wat hier voor nodig is op het gebied van netwerkkracht, denkkracht of lobby richting Den Haag of Brussel. Tenslotte is Innovation Quarter één van de meest actieve investeerders van Nederland in vernieuwende snelgroeiende bedrijven. Sinds de start is er in meer dan 110 startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven geïnvesteerd: van kunstmatige intelligentie om vroegtijdig prostaatkanker op te sporen tot de eerste verpakkingsvrije online supermarkt. Kort samengevat: samen de economische kracht van Zuid-Holland vooruit helpen. Met de provincie, met bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en onze partners werken we op deze manier dagelijks aan een schoner, slimmer en gezonder Zuid-Holland.

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Deel deze pagina