In stappen bouwen aan een duurzame woning

Zuid-Hollandse Nieuwe

Nieuwe ondernemers en veelbelovende startups in de spotlights.

Fotografie: Martijn Beekman

Waarom is het als starter lastig om in stapjes je huis te verduurzamen? Dat moet toch anders kunnen, dachten Joost Reedijk (29) en Erik Wisse (32) van Energy Architects. Ze wonnen de challenge Toekomstbestendige Woningbouw van de provincie.

Joost en Erik bedachten een platform waarmee starters, die een nieuwbouwwoning hebben gekocht, samen aan duurzame doelen kunnen werken: Dura Design. Binnen een jaar is het platform actief en kunnen starters bijvoorbeeld gezamenlijk een accu inkopen, een groen dak of een parkeerplaats met zonnepanelen aanleggen. Zij kunnen straks zien hoe het ervoor staat met de verduurzaming van hun huis, wat het hen oplevert en welke nieuwe mogelijkheden er zijn. Op deze manier kan de woning meegroeien en gaan de kersverse woningeigenaren een binding aan met de buurt.

Dit is niet alleen aantrekkelijk voor de starters zelf maar ook voor gemeenten, projectontwikkelaars en commerciële partijen in de duurzaamheidsbranche. Energy Architects brengt hen samen en helpt ook mee bij de financiering. Denk aan het ondersteunen bij subsidieaanvragen en het onderzoeken van andere financieringsmogelijkheden.

De provincie had de challenge Toekomstbestendige Woningbouw opgezet om teams van innovatieve en startende ondernemers mee te laten denken over de woning van de toekomst. Zij verkenden hoe je zowel energieneutraal, klimaatadaptief, natuurinclusief, gezond, emissieloos als biobased en circulair kunt bouwen.

"Het doel van Dura Design is om impact te maken door mensen duurzamer te laten leven."

“Energy Architects is een terechte winnaar", aldus gedeputeerde Anne Koning. “Ook de andere teams hadden mooie oplossingen. We zien kracht in de combinatie van een aantal oplossingen. Als provincie zetten we ons samen met onze partners in om deze teams te helpen bij een volgende stap."

Het doel van Energy Architects is om impact te maken door mensen duurzamer te laten leven. Oorspronkelijk richtten Joost en Erik zich op de bestaande bouw, de complexe oudbouw-woningen waar maatwerk voor nodig is. “De challenge was voor ons een mooie trigger om ons ook op nieuwbouw te richten”, zegt Joost. In de toekomst hopen de ondernemers nog verder te verbreden. Het is een droom om bijvoorbeeld wijngaarden te verduurzamen. “Ze verbruiken gemiddeld veel energie en staan open voor verduurzaming, zoals je ziet aan de opkomst van biowijnen. Daarnaast is het een nichemarkt.”

Energy Architects is binnen 2,5 jaar gegroeid naar een bedrijf met 6 werknemers. “Het idee voor nieuwbouw voor starters kwam vanuit onszelf. We zijn zelf ook jong en willen een woning kopen. Dat moet sneller kunnen. Ook voor banken is het interessant omdat de financiering in kleine stappen plaatsvindt.” De komende 9 maanden werken de ondernemers aan het platform en dan zal het vooral via gebiedsontwikkelaars en gemeenten beschikbaar gesteld gaan worden aan starters op de woningmarkt.

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Deel deze pagina