Beeldverhaal

Het werk van de provincie letterlijk in beeld: een foto- en videoverslag

Achter al dat glas gaat een innovatieve wereld schuil

De juiste kwaliteit van bloemen, groenten of fruit beoordelen, plukken of groeiomstandigheden bepalen… dat is al lang niet alleen maar mensenwerk. Daar heeft de glastuinbouwsector slimme, digitale apparaten voor. Bijvoorbeeld om te beoordelen of de knop van de roos al voldoende gegroeid is om te plukken of apparatuur die aangeeft of de tomaat al rijp is. Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de glastuinbouw, en ondernemers maken hierin mooie stappen.

De glastuinbouw is een goed voorbeeld van een sector die werkt aan drie grote vraagstukken waar we voor staan: duurzame energie, digitalisering en de circulaire economie. Innovatie is daarbij het sleutelwoord. Daar werkt de sector zelf hard aan. Bijvoorbeeld door het gebruik van aardwarmte, robotica, data in kassen en hergebruik van reststromen. De provincie faciliteert en stimuleert dit via subsidieregelingen, door het organiseren van netwerken of via onze instrumenten voor ruimtelijke ordening. Zo maken we de tuinbouw en daarmee een groot deel van de regionale economie duurzaam, digitaal en toekomstbestendig.

Warmte delen

In de Zuid-Hollandse glastuinbouw wordt al jaren volop gewerkt aan het gebruik van duurzame energie. Ondernemer Leon Ammerlaan uit Pijnacker verwarmt met de geothermiebron bij zijn bedrijf niet alleen zijn eigen kassen, maar ook 543 appartementen (19 appartementencomplexen), 1 zwembad, 1 school en 28 tuinbedrijven.

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Deel deze pagina