Vleermuizen tellen op een nieuwe manier

Zuid-Hollandse Nieuwe

Nieuwe ondernemers en veelbelovende startups in de spotlights.

Hoe gaat het met de vleermuizen in Nederland? Een vraag van gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland voor het Startup in Residence Intergov (SiR Intergov) programma. Regelink Ecologie & Landschap won de challenge ‘Vleermuizen monitoren’ en heeft nu de Faunakaart ontwikkeld.

Faunakaart

De Faunakaart is een oplossing waarbij allerlei verschillende onderzoeksmethodes samen komen. Chris Driessen van Regelink: “We maken naast bestaande monitoring gebruik van gegevens die we verzamelen met sensoren, kleine recorders die geluiden van vleermuizen opnemen. Ze zijn gekoppeld aan het internet zodat we de data op afstand kunnen uitlezen. Handig, omdat we die sensoren in een heel gebied plaatsen. We gebruiken software die de diverse soorten vleermuizen automatisch herkent. In een online omgeving brengen we alle gegevens samen, zodat gebruikers de trends in de populaties kunnen zien. Zo krijgen we beter inzicht in de ’staat van instandhouding’ van vleermuizen en dat is weer een graadmeter voor hoe het met ze gaat.”

Uitbreiden

Chris: “We zijn begonnen in Den Haag. De bedoeling is dat we ons meetnetwerk verder uitbreiden naar andere plaatsen en gebieden in Zuid-Holland en verder naar heel Nederland. Samen met provincies, gemeenten, waterschappen willen we uiteindelijk naar een landelijk sensornetwerk in steden, dorpen en bossen.” De pilot in Den Haag was succesvol en daarom heeft de provincie opdracht gegeven om het systeem verder te ontwikkelen.

Startup in residence programma

Deze innovatieve oplossing geeft inzicht in het netwerk en de patronen van vleermuizen. Zo krijgen de gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland antwoord op de vraag ‘Hoe gaat het met de vleermuizen’. Bij het SiR Intergov programma werken overheden en startups samen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het gaat daarbij vooral over digitalisering, circulaire economie en duurzaamheid.

In de video zie je pitch van Regelink tijdens Community Day in november 2021.

"Samen met provincies, gemeenten, waterschappen willen we uiteindelijk naar een landelijk sensornetwerk in steden, dorpen en bossen."

Op de foto's: plaatsing van de sensoren in een woonwijk

Startup in Residence in cijfers

  • Provincie Zuid-Holland organiseert het programma Startup in Residence sinds 2018.
  • Na 2 succesvolle edities hebben in 2020 gemeente Den Haag en 4 ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zich aangesloten.
  • In februari 2022 is de vierde ronde van SiR Intergov gestart.
  • In maart 2022 zijn de nieuwe challenges voor ronde 5 opengezet.
  • De provincie heeft in dit programma met 37 startups samengewerkt, verdeeld over 6 rondes.

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Deel deze pagina